Взаимодействие и сътрудничество

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Родителски срещи:

Учебна 2020 г. / 2021 г.

Родителски срещи

  1. За първа група – 02.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
  2. За яслена група – 03.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
  3. За ПГ 6 г. – 08.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
  4. За втора група – 09.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
  5. За ПГ 5 г. – 10.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ

Уважаеми родители,

Спазвайте задължителните противоепидемични мерки! Благодарим Ви предварително!

Тържества за завършване на ПГ групи: – ще бъдат проведени в групата и записани. родителите ще ги гледат в групите в Facebook.

  1. 4 “а” група – 29.05.2021 г.
  2. ПГ 6 г. – 31.05.2021 г.

Линк към правила за безопастност на децата в компютърната мрежа и в интернет, разработени от Държавна агенция ” Закрила на детето” с участието на експерти от отдел ” Киберпрестъпност” към Главна дирекция ” Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет – /кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители” https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Уважаеми родители,

Заплащането на такси до края на извънредното положение ще се извършва по банков път.

За тази цел влизате в https://priem.starazagora.bg/parent/index.php

В ляво записвате ЕГН на детето си и парола, която ще намерите в стара касова бележка от платена такса.  Следва да влезете в „Платени и неплатени такси“

Следвайте стъпките и бъдете здрави!

Действия за превенция на агресията и засилване сигурноста в образователните институции – Списък на лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства:

  1. гр. Стара Загора, кв. Три чучура юг- “Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания”- Гергана Тодорова – 042/27 51 37 ; home.sz@abv.bg ; todorova.gergana@abv.bg
  2. гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов № 110- “Център за социална рехабилитация и интеграция” – Анастасия Василева – 042/647119; alternativi55@abv.bg
  3. гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев №205- “Център за обществена подкрепа” – Диана Димова – 042/640328 ;  ksu_stz@sapibg.org

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Родителски срещи

21.03.2019 г от 17,30 ч. в занималнята на ПГ 6г. съвместно с уч-ще ” Г. Райчев”

08.05.2019 г. от 17.15 ч. ПГ 5г.

21.05.2019 г. от 17.15 ч. I I а група

22.05.2019 г от 17.15 ч. I I група

28.05.2019 г. от 17.15 ч. I група

Учебна 2019 / 2020 г.

17.09.2019 г. от 17.30 ч. – яслена група и I група

18.09.2019 г. от 17.30 ч. – II гр. и ПГ 6 г.

19.09.2019 г. от 17.30 ч. – ПГ 5 г. и I II а гр.

Награди и отличия

Участие в конкурс “Баба Марта бързала, мартенички вързала”- грамота, присъдена на ДГ за участие и индивидуални грамоти на: Борислав Василев и Недислав Иванов от ПГ 5 г.

Грамота за участие в XIX национален детски фолклорен конкурс ” Орфеево изворче”.

Диплом за II- ро място на вокална група “Звънчета” в XIX национален детски фолклорен конкурс ” Орфеево изворче” на децата от ПГ 6 г.

Диплом и плакет за отлична педагогическа дейност, присъдено от УС на НМФС ” Орфеево изворче” на Николай Христов- старши учител музика.

Грамота за отлично представяне за участие в XIX национален детски фолклорен конкурс ” Орфеево изворче” на децата от ПГ 6 г – народни танци  с ръководител Нела  Караманова

Грамоти от изяви:

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf