Взаимодействие и сътрудничество

УЧЕБНА 2023/2024 г.

Родителски срещи:
 1. 11.09.2023 г. от 17.00 ч. за Първа и втора възрастова група
 2. 12.09.2023 г. от 17.00 ч. за Трета и четвърта възрастова група

УЧЕБНА 2022/2023 г.

Родителски срещи:

 1. 13.09.2022 г. от 18.00 ч. за Първа и Втора възрастови групи
 2. 14.09.2022 г. от 18.00 ч. за Трета и Четвърта възрастови групи

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Родителски срещи:

16.09.2021 г. от 18.00 ч. – всичи възрастови групи

Учебна 2020 г. / 2021 г.

Родителски срещи

 1. За първа група – 02.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
 2. За яслена група – 03.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
 3. За ПГ 6 г. – 08.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
 4. За втора група – 09.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ
 5. За ПГ 5 г. – 10.09. 2020 г. от 18.00 ч. в двора на ДГ

Линк към правила за безопастност на децата в компютърната мрежа и в интернет, разработени от Държавна агенция ” Закрила на детето” с участието на експерти от отдел ” Киберпрестъпност” към Главна дирекция ” Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет – /кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители” https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Действия за превенция на агресията и засилване сигурноста в образователните институции – Списък на лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства:

 1. гр. Стара Загора, кв. Три чучура юг- “Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания”- Гергана Тодорова – 042/27 51 37 ; home.sz@abv.bg ; todorova.gergana@abv.bg
 2. гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов № 110- “Център за социална рехабилитация и интеграция” – Анастасия Василева – 042/647119; alternativi55@abv.bg
 3. гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев №205- “Център за обществена подкрепа” – Диана Димова – 042/640328 ;  ksu_stz@sapib.org

Награди и отличия

Участие в конкурс “Баба Марта бързала, мартенички вързала”- грамота, присъдена на ДГ за участие и индивидуални грамоти на: Борислав Василев и Недислав Иванов от ПГ 5 г.

Грамота за участие в XIX национален детски фолклорен конкурс ” Орфеево изворче”.

Диплом за II- ро място на вокална група “Звънчета” в XIX национален детски фолклорен конкурс ” Орфеево изворче” на децата от ПГ 6 г.

Диплом и плакет за отлична педагогическа дейност, присъдено от УС на НМФС ” Орфеево изворче” на Николай Христов- старши учител музика.

Грамота за отлично представяне за участие в XIX национален детски фолклорен конкурс ” Орфеево изворче” на децата от ПГ 6 г – народни танци  с ръководител Нела  Караманова

Грамоти от изяви:

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2019/05/1.pdf