Групи

УЧЕБНА 2023/ 2024 г.

Яслена група – деца от 1 до 3 години с мед. сестри – Кристина Дерелиева, Величка Салпарова и Василка Богданова; пом. възп. Добрианета Василева

І-ва възрастова група – деца от 3 до 4 години със старши учител Десислава Славова и учител Пенка Дочева; пом. възп. Галена Неделчева

ІІ-та възрастова (подготвителна) група – деца от 4 до 5 години със старши учител Росица Иванова и учител Анастасия Кърджева; пом. възп. Калинка Тодорова

IІІ-ра възрастова група – деца от 5 до 6 години с главен учител Гергина Христова и учител Кристина Енева; пом. възп. Величка Бойчева

IV– та възрастова (подготвителна) група  – деца от 6 до 7 години със старши учител Стела Георгиева и учител Елена Стоянова; пом. възп. Румяна Ганева

УЧЕБНА 2022/ 2023 г.

УЧЕБНА 2021/ 2022 г.