Групи

УЧЕБНА 2019/ 2020 г.

яслена група – деца от 1 до 3 години

І-ва група – деца от 3 до 4 години

ІІ-ра група – деца от 4 до 5 години

III- ра „а“ група  – деца от 4 до 5 години

III-та подготвителна група – деца от 5 до 6 години

IV-та подготвителна предучилищна група – деца от 6 до 7 години