Групи

УЧЕБНА 2020/ 2021 г.

Яслена група – деца от 1 до 3 години с мед. сестри – Елена Недялкова, Кристина Дерелиева и Величка Салпарова; пом. възп. Калинка Димитрова

І-ва възрастова група – деца от 3 до 4 години с учители

ІІ-ра възрастова група – деца от 4 до 5 години със старши учители Христина Митрева и Стела Георгиева /Анастасия Павлова; пом. възп. Румяна Ганева

III- та възрастова (подготвителна) група  – деца от 4 до 5 години със старши учител Десислава Славова и учител Елена Стоянова; пом. възп. Галена Неделчева

IV-та възрастова (подготвителна) група – деца от 6 до 7 години с учители Веселина Атанасова и Пенка Дочева; пом. възп. Добрианета Василева

УЧЕБНА 2020/ 2021 г.

Яслена група – деца от 1 до 3 години с мед. сестри – Елена Недялкова, Кристина Дерелиева и Величка Салпарова; пом. възп. Калинка Димитрова

І-ва възрастова група – деца от 3 до 4 години с учители Златина Пенева и Стела Георгиева; пом. възп. Румяна Ганева

ІІ-ра възрастова група – деца от 4 до 5 години с учители Мария Георгиева и Десислава Славова; пом. възп. Галена Неделчева

III- та възрастова (подготвителна) група  – деца от 4 до 5 години с учители Веселина Атанасова и Пенка Дочева; пом. възп. Добрианета Василева

IV-та възрастова (подготвителна) група – деца от 6 до 7 години с учители Христина Митрева и Елена Стоянова; пом. възп. Калинка Тодорова

IV-та „а“ възрастова (подготвителна) група – деца от 6 до 7 години с учители Кристина Енева и Гергина Христова; пом. възп. Димка Огнянова