Допълнителни дейности

УЧЕБНА 2022/2023 г.

По желание на родителите в ДГ № 1 “ Звънче“  и през учебна 2022/2023 г. –  извънучебни дейности:

  1. Футбол – стартира от 17.10.2022 г.
  2. Спортни танци – стартира от 17.10.2022 г.
  3. Проект “ АПСПО“- започнат 15.08.2019 г. продължава и през тази учебна година, включвайки децата от Втора възрастова група – ръководител Кристина Енева – учител