Допълнителни дейности

По желание на родителите в ДГ № 1 “ Звънче“  и през учебна 2019/ 2020 г.-  извънучебни дейности:

  1. Народни танци – стартира от 01.10.2019 г.
  2. Спортни танци – стартира от 01.10.2019 г.
  3. Проект “ АПСПО“- започнат 15.08.2019 г. и продължава и през тази учебна година, включвайки децата от ПГ 5 г.