Допълнителни дейности

По желание на родителите в ДГ № 1 “ Звънче“ през учебна 2017/ 2018 г.-  извънучебни дейности:

  1. Народни танци – стартира от 12.10.2017 г.
  2. Руски език
  3. Проект “ Вълшебна класна стая“- започнат 09.12.2016 г. и продължава и през тази учебна година, включвайки децата от ПГ 5 г. и ПГ 6 г

По желание на родителите в ДГ № 1 “ Звънче“  и през учебна 2018/ 2019 г.-  извънучебни дейности:

  1. Народни танци – стартира от 01.10.2018 г.
  2. Проект “ Вълшебна класна стая“- започнат 09.12.2016 г. и продължава и през тази учебна година, включвайки децата от ПГ 5 г. и ПГ 6 г
  3. Руски език стартира от 23.01.2019 г.

По желание на родителите в ДГ № 1 “ Звънче“  и през учебна 2019/ 2020 г.-  извънучебни дейности:

  1. Народни танци – стартира от 01.10.2019 г.
  2. Спортни танци – стартира от 01.10.2019 г.
  3. Проект “ АПСПО“- започнат 15.08.2019 г. и продължава и през тази учебна година, включвайки децата от ПГ 5 г.