ЕКИП

Директор:

Венка Георгиева Колева

Счетоводител:

Илиана Танева Пенева

ЗАС : 

Веселина Митева Андреева

Домакин:

Димка Антонова Огнянова

Учители:

 1. Златина Нейкова Пенева – старши учител
 2. Стела Динева Георгиева – старши учител
 3. Христина Алексова Митрева – учител
 4. Росица Валентинова Иванова – учител
 5. Гергина Георгиева Христова – старши учител
 6. Кристина Евгениева Енева – учител
 7. Веселина Кръстева Атанасова – учител
 8. Пенка Андреева Дочева – учител
 9. Десислава Иванова Славова – старши учител
 10. Мария Кръстева Георгиева – старши учител
 11. Елена Юлиянова Стоянова – учител, заместващ Росица Иванова (майчинство)
 12. Николай Христов Христов – старши учител по музика

Готвач:

Румяна Евтимова Горанова

Помощник-готвач:

Росица Колева Колева

Помощник – възпитатели:

 1. Галена Русева Неделчева
 2. Добрианета Василева Георгиева
 3. Калинка Станчева Тодорова
 4. Калинка Георгиева Димитрова
 5. Румяна Любенова Ганева

Екип в Яслена Група:

Елена Недялкова: м.сестра ясла

Величка Салпарова: м.сестра ясла

Кристина Дерелиева: м.сестра ясла

Огняр: Коста Георгиев Костов

Мед.специалист на ДГ: Ангелина Господинова