ЕКИП

Директор:

Златина Нейкова Пенева

Счетоводител:

Илиана Танева Пенева

ЗАС : 

Петя Танева Михова

Домакин:

Димка Антонова Огнянова

Учители:

 1. Стела Динева Георгиева – старши учител
 2. Росица Валентинова Иванова – старши учител
 3. Гергина Георгиева Христова – главен учител
 4. Кристина Евгениева Енева –  учител
 5. Десислава Иванова Славова – старши учител
 6. Елена Юлиянова Стоянова – учител
 7. Силвия Ангелова Сидерова – учител, заместващ Веселина Атанасова (отпуск по майчинство)
 8. Анастасия Павлова Кърджева – учител, заместващ Златина Пенева – ст. учител (неплатен отпуск)
 9. Николай Христов Христов – 1/2 старши учител по музика

Готвач:

Румяна Евтимова Горанова

Помощник-готвач:

Росица Колева Колева

Помощник – възпитатели:

 1. Румяна Любенова Ганева
 2. Галена Русева Неделчева
 3. Добрианета Василева Георгиева
 4. Калинка Станчева Тодорова
 5. Величка Димитрова Бойчева

Огняр:

Марин Иванов Христов

Медицински специалист:

Ангелина Господинова

Екип в Яслена Група:

Величка Салпарова: м.сестра ясла

Кристина Дерелиева: м.сестра ясла

Василка Богданова: м. сестра ясла