ЕКИП

Директор:

Златина Нейкова Пенева

Счетоводител:

Илиана Танева Пенева

ЗАС : 

Петя Танева Михова

Домакин:

Димка Антонова Огнянова

Учители:

 1. Стела Динева Георгиева – старши учител
 2. Росица Валентинова Иванова – старши учител
 3. Гергина Георгиева Христова – старши учител
 4. Кристина Евгениева Енева – учител
 5. Пенка Андреева Дочева – учител
 6. Десислава Иванова Славова – старши учител
 7. Анастасия Павлова Кърджева – учител, заместващ Веселина Атанасова (отпуск по майчинство)
 8. Елена Юлиянова Стоянова – учител, заместващ Златина Пенева – ст. учител (неплатен отпуск)
 9. Николай Христов Христов – 1/2 старши учител по музика

Готвач:

Румяна Евтимова Горанова

Помощник-готвач:

Росица Колева Колева

Помощник – възпитатели:

 1. Румяна Любенова Ганева
 2. Галена Русева Неделчева
 3. Добрианета Василева Георгиева
 4. Калинка Станчева Тодорова
 5. Величка Димитрова Бойчева

Екип в Яслена Група:

Елена Недялкова: м.сестра ясла

Величка Салпарова: м.сестра ясла

Кристина Дерелиева: м.сестра ясла

Огняр: Марин Иванов Христов

Мед.специалист на ДГ: Ангелина Господинова