ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информационно съобщение относно защитата на личните данни на кандидати за работа

Политика за поверителност

Политика за бисквитки

ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Наименование:  Детска градина № 1 „Звънче

ЕИК/Булстат: 000800921

Адрес:  гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – север“

Телефон:  042/ 276 092

Ел. поща: cdg1sz@abv.bg

Интернет страница: www.dg1sz.com

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ  ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

Име: Живко Павлов

/Пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните/

Ел. поща: office@dpo.bg

Тел: 02/492 0 112

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg