За родителите

Родителското настоятелство взема участие при решаване на всички въпроси свързани с ежедневния живот и управлението на детското заведение. То е обединено от каузата за осигуряване на условия за пълноценно детство на подрастващите. 
В Настоятелството членуват:

  • Родители на деца, приети в ДГ №1;
  • Учители и служители;