Необходими документи

Информация за прием в детската градина и яслена група, може да намерите на адреса на сайта на община Стара Загора – Електронен прием в детските градини на община Стара Загора – за контакти: gradini@starazagora.bg или се свържете с директора на детското заведение. Телефоните за връзка са в раздел “Детски заведения” или на тел. 042 27 60 92, електронна поща на детската градина: Email: cdg1sz@abv.bg