Обществен съвет

 

Членове на ОС 2021 – 2022 г.

 1. Койна Делииванова – председател на ОС
 2. Светлана Георгиева – Младши експерт в отдел „Образование“ – Изменение на Заповед № 10-00-2315/17.09.2021 г. за изменение със заповед № 10-00-2187/224.08.2020г. на Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров
 3. Мария Павлова Атанасова – член
 4. Георги Николаев Еремиев – член
 5. Станка Симеонова Иванова – член
 6. Димитър Чонов – член
 7. Снежана Карамфилова Иванова – член
 8. Олга Асенова – резервен член, Главен експерт в отдел „Образование
 9. Протоколист: Веселина Кр. Атанасова – учител

Директорът взема участие при вземане на решения

Членове на ОС 2020 – 2021 г.

 1. Койна Делииванова – председател на ОС
 2. Искра Димитрова Иванова – ръководител звено ЦПЛР – Изменение на Заповед №10-00-2851/09.12.2019г. със Заповед №10-00-2187/224.08.2020г. на Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров
 3. Мария Павлова Атанасова – член
 4. Георги Николаев Еремиев – член
 5. Станка Симеонова Иванова – член
 6. Цонка Иванова Стоянова
 7. Жана Методиева Молдуванова – член
 8. Димитър Чонов – член
 9. Фани Арсова – резервен член, технически сътрудник „Младежки дейности“ ЦПЛР Протоколист: Веселина Кр. Атанасова – учител

Директорът взема участие при вземане на решения

Отчет Обществен съвет

 1. 2016 г.- 2017 г.
 2. 2017 г. – 2018 г.
 3. 2018 г. – 2019 г.
 4. 2019 г. – 2020 г.
 5. 2020 г. – 2021 г.