Обществен съвет

Членове ОС 2018 – 2019 г.

 1. Мая Иванова Генова – Председател на ОС
 2. Фани Петрова Арсова – технически сътрудник „Младежки дейности“ ЦПЛР
 3. Цонка Стоянова
 4. Кремена Петрова Колева
 5. Жана Молдуванова
 6. Златка Грозева
 7. Койна Делииванова

Членове ОС 2019 – 2020 г.

 1. Мая Иванова Генова – Председател на ОС
 2. Фани Петрова Арсова – технически сътрудник „Младежки дейности“ ЦПЛР
 3. Цонка Стоянова
 4. Станка Иванова
 5. Жана Молдуванова
 6. Златка Грозева
 7. Койна Делииванова

Членове на ОС 2020 – 2021 г.

 1. Койна Делииванова – председател на ОС
 2. Искра Димитрова Иванова – ръководител звено ЦПЛР – Изменение на Заповед №10-00-2851/09.12.2019г. със Заповед №10-00-2187/224.08.2020г. на Кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров
 3. Мария Павлова Атанасова – член
 4. Георги Николаев Еремиев – член
 5. Станка Симеонова Иванова – член
 6. Цонка Иванова Стоянова
 7. Жана Методиева Молдуванова – член
 8. Фани Арсова – резервен член, технически сътрудник „Младежки дейности“ ЦПЛР Протоколист: Веселина Кр. Атанасова – учител

Директорът взема участие при вземане на решения

Отчет Обществен съвет

 1. 2016 г.- 2017 г.
 2. 2017  г.- 2018 г.
 3. 2018 г.- 2019 г.
 4. 2019 г.- 2020 г.