Онлайн регистрация

Онлайн регистрация на заявление за прием в детската градина, може да направите на сайта на община Стара Загора

От 21.01.2019 г. онлайн системата за  регистрация на заявление за прием в детската градина е вече активна и е възможно регистриране на заявления.

От 08.01.2020 г. онлайн системата за  регистрация на заявление за прием в детската градина е вече активна и е възможно регистриране на заявления.