Предстоящи тържества

  1. Национален конкурс ” Орфеево изворче”- с участие на децата от ПГ 6 г. – 22.03.2019 г. от 11,00 ч. – участие с песни с ръководител Николай Христов
  2. Национален конкурс ” Орфеево изворче”- с участие на децата от ПГ 6 г. – 23.03.2019 г. от 11,00 ч. – участие с танци с ръководител Нела Караманова
  3. ” В света на приказките” – ПГ 5 г.- съвместно тържество с родители на 25.03.2019 г. от 17,15 ч.
  4. “Пролет с мама” – съвместно тържество с родители:

I гр. – 27.03.2019г от 17,15 ч.

II “а” – 26.03.2019 г. от 17,15 ч.

II- 28.03.2019 г. от 17,15 ч.