Прием

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че продължава подаването на заявления за прием в детските градини  чрез електронната система. През настоящата година заявления се подават и за децата, които навършват 3 години.

Предвид това, че системата е отворена за подаване на заявления целогодишно и не се затваря, входящите номера на заявленията следват тези от предходната година, т.е. не започват от номер 1. Това не трябва да Ви безпокои, направено е с цел, ако детето не бъде класирано през тази година, да продължи със същия входящ номер да участва в следващи класирания до приемането  му в детска градина и да не се налага всяка година родителите да подават ново заявление.

Според правилата, можете да изберете до 6 желани детски заведения, за да увеличите шанса за прием на вашето дете. Това е необходимо, за да бъде класирано при необходимост, по второ или следващо желание.

Обърнете внимание на избора на месеца и годината, от които детето ще участва в класиране – стр. 10 от Ръководството за попълване на заявление (Раздел „Начало”):
„Внимание! Това не са месец и година, в които желаете детето ви да започне да посещава детско заведение. Това са месец и година, от които детето ще започне да участва в класирания за прием.

Например: Ако изберете м. октомври . и има класирания през м. юни, м. юли и м. септември, то детето няма да участва в тези класирания, но ще участва във всички такива след 1 октомври .”

Не е задължително да чакате детето да навърши три години, за да участва в класирането. Условието е детето да навършва три години в годината на прием/регистрация на заявлението.

След попълване на заявление за участие в класиране ще получите входящ номер. С него ще участвате в класирания за прием от месеца и годината, които сте заявили, и по алгоритъма, описан в Правилата за прием (Раздел „Нормативна уредба”).
Получаването на входящ номер не означава, че детето Ви е прието в детско заведение. За да бъде прието, е необходимо:

1. Да участва в класиране.

2. Да бъде класирано. Резултатите се публикуват в раздел „Резултати от класирания”.

3. Да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.

Ако не искате детето ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.

В началото на месец април настоящата година ще се проведе класиране за прием на децата в детските градини и ОДЗ, за всички възрастови групи. Ще можете да редактирате данните в заявленията за прием до 3 дни преди обявената дата на класирането.

Всички, които са регистрирали заявления с начален месец за участие в класиране януари на текущата година или по-рано, НЕ Е НЕОБХОДИМО да ги променят. Те участват във всички класирания от месеца, посочен в заявлението, докато детето бъде класирано или навърши максимална възраст за прием в детска градина.

Всички родители, преди класирането, да проверят още веднъж данните в заявленията си и ако трябва да извършат редакция – да преподредят желаните детски заведения, съобразно публикуваните свободни места; да променят начални месец и година за участие в класиране; да отбележат точконосещи критерии и др.