ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНА 2023/2024 г.

Набираме оферти и документи на различни клубове за извънучебни дейности:

 1. Заявление за участие
 2. Удостоверение от НАП за липса на задължения
 3. Презентация
 4. Възраст на участниците, такса и график на обучение
 5. Очаквани резултати
 6. Препоръка / ако има такава
 7. Документ за професионална квалификация, диплома или удостоверение
 8. Свидетелство за съдимост
 9. Декларация за липса на задължения към общината

УЧЕБНА 2022/2023 г.

 1. Тема на обучението: “Обучение по дигитални умения и ИКТ”
 2. Място на провеждане: гр. Хисаря
 3. Период на провеждане: 24.10.2022 г. – 25.10.2022 г.
 4. Начален и краен час: 14,00 ч. -12,15 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: “Орак Академи”
 6. Брой педагогически специалисти, които ще участват: 1
 1. Тема на обучението: “Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП”
 2. Място на провеждане: ДГ
 3. Период на провеждане: 26.10.2022 г. – 27.10.2022 г.
 4. Начален и краен час: 16 академични час
 5. Наименование на обучителната организация: “Център за професионално обучение “Професия 21 век”
 6. Брой педагогически специалисти, които ще участват: 9,5
 1. Тема на обучението: “Здравословно хранене, консумация на вода и спорт при деца и ученици
 2. Място на провеждане: ДГ
 3. Период на провеждане: 26.10.2022 г.
 4. Начален и краен час: 8 часа теория и 8 часа практика
 5. Наименование на обучителната организация: “Трейнинг лаб”
 6. Брой непедагогически специалисти, които ще участват: 8,5

 1. Тема на обучението: “Основни категории деца и ученици със СОП. Терапевтични подходи”
 2. Място на провеждане: РЦПППО гр. Стара Загора
 3. Период на провеждане: 30.11.2022 г.
 4. Начален и краен час: 09.00 ч. – 17.00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: РЦПППО гр. Стара Загора
 6. Брой педагогически специалисти, които ще участват: 1

ОБЯВИ

На 02.06.2021 г. по повод деня на Христо Ботев и загиналите за свободата на България Александър Мартинов Господинов от II-ра възрастова група ще рецетира стихотворението “Хаджи Димитър” от Христо Ботев пред неговия паметник в Парк “Метрополит Методий Кусев”. Изявата ще се излъчва по телевизия BTV от 07.30 ч.
УЧЕБНА 2022/2023 г.

Набираме оферти и документи на различни клубове за извънучебни дейности:

 1. Заявление за участие
 2. Удостоверение за вписване
 3. Възраст на участниците и график на обучение
 4. Очаквани резултати
 5. Препоръка / ако има такава/
 6. Документ от психодиспансер
 7. Документ за професионална квалификация, диплома или удостоверение
 8. Свидетелство за съдимост
 9. Удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие

Учебна 2019 / 2020 г.

Набираме оферти и документи на различни клубове за извънучебни дейности:

 1. Заявление за участие
 2. Удостоверение за вписване
 3. Възраст на участниците и график на обучение
 4. Очаквани резултати
 5. Препоръка / ако има такава/
 6. Документ от психодиспансер
 7. Документ за професионална квалификация, диплома или удостоверение
 8. Свидетелство за съдимост
 9. Удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.