Документи за сваляне:

Молба за извиняване на отсъствия за I-ва може да свалите от тук

Молба за извиняване на отсъствия на Втора, Трета и Четвърта възрастова група може да свалите от тук

УЧЕБНА 2023/2024 г.

Правилник за дейността, попусквателен режим и достъп до сграда

Правилник вътрешен трудов ред

Анекс към правилника за вътрешен трудов ред

Годишен плана за дейността

Правилник БЗУОВТ

Стратегия за развитие 2023-2028 г.

План за действие и финансиране 2023-2025 г.

БДП

План и учебна програма

Комисия по БДП:

  1. Председател: Стела Динева Георгиева – старши учител
  2. Членове:
  • Пенка Андреева Дочева – учител
  • Калинка Станчева Тодорова – помощник-възпитател

УЧЕБНА 2022/2023 г.

Правилник за дейността на ДГ и пропусквателрн режим

Правилник за вътрешен трудов ред

Годишен комплексен план

Правилник за безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

Етичен кодекс на ДГ

Етичен кодекс на работещите с деца

Мерки за повишаване качеството на образованието

Стратегия за развитие на ДГ 

План за действие по изпълнение на стратегията за развитие

БДП

План и учебна програма по БДП

Комисия по БДП:

  1. Председател: Стела Динева Георгиева – старши учител
  2. Членове:
  • Пенка Андреева Дочева – учител
  • Калинка Станчева Тодорова – помощник-възпитател

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Стратегия за развитие

ГКП

Правилник за дейността

Учебна програма по БДП 

План програма за действия за БДП

БДП

Комисия БДП – Председател: Веселина Кръстева Атанасова- учител

Членове:

1. Христина Алексова Митрева- старши учител

2. Калинка Станчева Тодорова- помощник възпитател

Учебна 2019 / 2020 г.

Правилник за дейността

Правилник за дейността- част 2

Стратегия за развитие

ГКП